Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Verwijzers

Succesvolle behandeling door de Omswaai is alleen mogelijk wanneer nauw wordt samengewerkt met de direct betrokkenen uit de thuissituatie van de patiënt. Verwijzers zijn hiervan een belangrijk onderdeel.

De Omswaai is geen op zichzelf staand instituut. Wij staan voor de voortdurende dialoog met verwijzers zoals huisartsen, orthopedagogen of andere (medisch) specialisten. Continu stemmen we met alle betrokken partijen af wat het beste is voor onze patiënten. Het belang van de patiënt staat voorop en onze zorg en behandeling is altijd gericht op herstel van het gewone leven, in de eigen thuisomgeving.

Deze aanpak vraagt om een werkwijze waarbij onderling vertrouwen erg waardevol is. Respect voor elkaars professie en vakkennis. Maar ook vertrouwen om elkaar te bevragen en feedback te geven. En in staat zijn te reflecteren op eigen handelen.

Aanmelden
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om ons aan te sluiten bij de digitale verwijsmodules van Zorgdomein