Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Onze patiënten

Patiënten van de Omswaai hebben een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Door omstandigheden ontstaat er een situatie waardoor de betrokkenen in de eigen omgeving er (tijdelijk) niet in slagen om adequate zorg te realiseren. Bejegeningstechnieken die anders wel werken, schieten op dat moment te kort. Het inzetten van specialistische hulp is dan noodzakelijk.

Onze intakecommissie beoordeelt per specifieke situatie of een patiënt baat kan hebben bij het behandelaanbod van de Omswaai. Hierbij werken wij vanuit de visie dat voor het vinden van passende oplossingen er moet worden gekeken naar de krachten in de persoon en die van zijn omgeving. Iedere opname bij ons is maatwerk. Immers iedere persoon en zijn omgeving is uniek.

We stellen geen begrenzing op basis van de hoogte van het IQ van de persoon. Mochten wij na de evaluatie tot de conclusie komen dat de Omswaai voor de betreffende persoon geen oplossing biedt, dan zoeken wij in nauw overleg met de direct betrokkenen naar een alternatief.

De Omswaai is geschikt voor volwassenen en jong-volwassenen vanaf 18 jaar.