Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Visie en missie

Elk mens mag zijn zoals hij is. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Als iemand met een verstandelijke beperking in zijn dagelijks leven wordt gehinderd door psychische en/of psychiatrische problemen, dan heeft zo iemand recht op een adequate behandeling. Aangepast aan het eigen niveau van functioneren. Wij zijn van mening dat de mate van functioneren een adequate behandeling niet in de weg mag staan. Met dit uitgangspunt benadrukken wij het specialistische karakter van de Omswaai.

Onze visie
Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal permanent aangewezen op ondersteuning. Voor hun dagelijkse functioneren zijn ze mede afhankelijk van de inzichten en sturing van personen vanuit hun directe omgeving. Dit kunnen familieleden en/of verwanten zijn, eventueel ondersteund door professionele begeleiding. Om deze reden vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving - het systeem - van de patiënt deel uitmaakt van de behandeling.

Onze zorg en behandeling wordt volledig afgestemd op de kenmerken van de patiënt. Dit wordt ook wel 'Matched Care' genoemd. 'Matched Care' combineren wij met 'Stepped Care'. We beginnen met lichte interventies en alleen wanneer er noodzaak is, worden zwaardere acties uitgezet.

Onze missie
Het team van de Omswaai zet constant haar deskundigheid in om haar patiënten professioneel te behandelen. Hierbij is alles erop gericht om de patiënt in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in eigen leefomgeving. Rekening houdend met de aard en de ernst van de verstandelijke beperking.