De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Klachtenregeling

Samen verder in langdurige zorg. Dit is alleen mogelijk wanneer we elkaar serieus nemen. Daarom maakt de Omswaai, als onderdeel van zorgorganisatie Talant, gebruik van een goede klachtenregeling. Doet zich iets vervelends voor? Dan stellen wij het op prijs dat u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Zorg is mensenwerk. Het is belangrijk dat we niet vervulde verwachtingen met elkaar oplossen en uitpraten.

Klachtenadviseur
Vaak klaart een goed gesprek de lucht, maar soms lukt dat niet. Voelt u zich onvoldoende gehoord, komt er geen goede oplossing of zoekt u steun bij het uiten van uw onvrede over een situatie, dan kunt u een beroep doen op Ingrid de Jong, onze klachtenadviseur. Zij behandelt klachten niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat uw onvrede, bezwaren of vragen binnen de organisatie terecht komen bij mensen die met u kunnen meedenken. Samen wordt vervolgens gezocht naar een oplossing.

Externe klachtencommissie

Speelt er een situatie waarbij de visie van een professional buiten Talant welkom is? Neemt u dan contact op met de Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg in Friesland.