De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Behandeling

De Omswaai biedt klinische open en besloten behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

We starten het behandeltraject met een onderzoek naar het ontstaan van de situatie. Alleen zo kunnen we de juiste behandeling voor psychiatrische klachten inzetten, en daaruit voortvloeiend een passende begeleidingswijze. Uiteraard worden de partner, verwijzer en de sociale omgeving van de patiënt nauw bij het traject betrokken. 

Aanmelding
Aanmelding gaat via het Klantadviescentrum van Talant: T 088 – 244 42 50 E: Klantadviestalant@talant.nl