De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8666.jpg

    Laagdrempelig delen van onze kennis met direct betrokkenen

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Crisisopname

Van een crisisopname is sprake wanneer een zodanige escalatie ontstaat, dat het voor de patiënt wenselijk is om per direct te worden opgenomen.

Het doel van de crisisopname is de patiënt stabiliseren. Daarnaast is het ontlasten van de direct betrokkenen belangrijk. Patiënten die worden opgenomen bij de Omswaai zijn vaak al bij ons bekend. Dit omdat ze bijvoorbeeld al een consult hebben afgenomen of wij hebben in een eerder stadium een diagnose gesteld.

In nauw overleg met de betrokkenen van de thuislocatie wordt het behandelplan opgesteld of bijgesteld. Na de crisisopname is ons uiteindelijke doel dat de patiënt weer kan terugkeren naar zijn eigen 'thuis'. De snelheid van dit proces wordt per patiënt beoordeeld. Soms zijn personen gebaat bij een iets langer verblijf, zodat onze specialistische behandeling kan worden vervolgd.