De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8666.jpg

    Laagdrempelig delen van onze kennis met direct betrokkenen

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Consultatie & nazorg

De specialisten van de Omswaai bieden een consultatiefunctie aan collega-behandelaren. Het gaat hierbij om advisering over diagnostiek, behandeling, zorg- en begeleiding, waarbij het accent ligt op moeilijk verstaanbaar gedrag en (vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Het collegiaal consult is laagdrempelig en heeft tot doel om bij dreigende escalatie, of opstapeling van problemen, in een vroegtijdig stadium de behandeling aan te passen. Dit in overeenstemming met de zorgbehoefte van de patiënt.

Ook is het mogelijk om de patiënt in eigen woon- en leefomgeving te beoordelen. Dit wordt ook wel 'outreachend' genoemd. Wanneer de situatie daarom vraagt, kan de specialistische begeleiding ook in de eigen omgeving van de patiënt worden verzorgd. Dit altijd in zorgvuldig overleg met de direct betrokkenen.