De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8666.jpg

    Laagdrempelig delen van onze kennis met direct betrokkenen

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Behandeling & diagnostiek

Wanneer er sprake is van zeer ernstig, moeilijk verstaanbaar gedrag of een plotselinge verandering hierin, kan de Omswaai hierin (aanvullende) diagnostiek verzorgen. De uitkomsten vormen de basis voor het uiteindelijke behandelplan.

Het behandelplan wordt in de meeste gevallen opgesteld door een van de gedragskundigen van de thuislocatie. Wanneer het gaat om een situatie waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, is het ook mogelijk dit te laten opstellen door het interdisciplinaire team van de Omswaai.

Behandeling kan worden ingezet op de thuislocatie met eventueel ambulante ondersteuning vanuit de Omswaai, maar soms is het noodzakelijk om in een klinische setting te starten met de behandeling. Opname in de Omswaai is dan mogelijk.

Ons uitgangspunt is: zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Hierbij is het belangrijk dat het eigen netwerk van de patiënt actief betrokken blijft bij de opname in onze kliniek. Tijdens de opnameperiode werkt de eigen locatie aan verbeteringen in de thuisomgeving, zodat een succesvolle terugkeer van de patiënt mogelijk wordt gemaakt.

Minimaal eens per drie weken vindt het evaluatieoverleg plaats in de Omswaai. Hierbij schuiven de vertegenwoordigers van het netwerk van de patiënt aan en waar mogelijk ook behandelaren.