De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8666.jpg

    Laagdrempelig delen van onze kennis met direct betrokkenen

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Bed op recept (BOR)

De BOR-regeling staat voor Bed Op Recept. Dit is bedoeld voor patiënten die kortdurend ondersteuning vanuit de kliniek nodig hebben.

Voor deze patiënten geldt dat een langerdurende opname waarschijnlijk niet voor verbetering zorgt. Het is een vorm van behandeling waarbij voor een aantal dagdelen kan worden teruggevallen op een veilige en stabiele omgeving en vanzelfsprekend op het team van specialistische hulpverleners.

Het BOR aanbod van de Omswaai is maatwerk. Over de invulling van deze regeling worden daarom per specifieke patiënt afspraken vastgelegd. Bij de beoordeling is de zorgvraag van de patiënt leidend.