De Omswaai
  • 26062017Teamhorsthuis_JHO9016.jpg

    Wij bieden een veilig en aangenaam thuis bij onvoorziene omstandigheden

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8666.jpg

    Laagdrempelig delen van onze kennis met direct betrokkenen

  • 26062017Teamhorsthuis_JHO8879.jpg

    Samen werken we aan stabiliteit en ontplooiing in een rustgevende omgeving

Ik geef de pen door aan..........Chantal Tolman

In deze rubriek stellen collega's zich aan voor en vertellen zij wat het voor hen leuk maakt om bij De Omswaai te werken.

Naam en functie

Ik ben Chantal Tolman, begeleider C op de kliniek en ik zit in het specialistisch ambulant team (SPAT).

 

Waarom heb je voor de kliniek gekozen en wat maakt het werken in de kliniek voor jou zo leuk?

Ongeveer 4,5 jaar terug heb ik een open sollicitatie gestuurd naar de kliniek. Ik ben toen uitgenodigd voor een gesprek. Het was een goed gesprek alleen was er geen vacature ruimte. Omdat ik graag bij de kliniek wilde werken heb ik het een halfjaar later opnieuw geprobeerd. Dit is toen positief uitgepakt en inmiddels ben ik 4 jaar werkzaam binnen de kliniek.

De woorden ‘interessant en erg leuk’ laat ik maar achterwegen, omdat ik deze woorden te standaard vind en het werken binnen de kliniek niet vind dekken. Het werken binnen de kliniek is een uitdaging omdat elke dag anders is. Patiënten verblijven tijdelijk op de kliniek. Ik vind het een uitdaging als er een nieuwe patiënt op de afdeling komt om er achter te komen wie de patiënt is, wat zijn of haar competenties zijn, welke begeleidingsstijl en of methodiek het beste aansluit bij de patiënt en welke interventies er voor kunnen zorgen dat moeilijk gedrag  omgebogen kan worden.

Tijdens multidisciplinaire overleggen wordt elke patiënt besproken en is er de ruimte om je eigen inbreng te doen. Als er een nieuwe patiënt op de afdeling komt merk je dat er iets veranderd  in de groepsdynamiek. Elke dag is dynamisch en anders. Hier krijg ik veel energie van. Ook vind ik het belangrijk om goed contact te onderhouden met familie, netwerk en andere direct betrokkenen.

Sinds september 2018 hebben wij op de kliniek een specialistisch ambulant team, SPAT. Samen met drie andere collega’s, hoofdbehandelaar en projectleider ben ik onderdeel van dit team. Ik werk 16 uur in de week ambulant en 20 uren op de kliniek.

De combinatie tussen werken in een klinische setting en ambulant vind ik prachtig. Vanuit mijn rol als ambulant begeleider kom ik op andere locaties en leer ik de patiënt en zijn netwerk kennen in een andere omgeving. Ik ervaar meer verantwoordelijkheid en uitdaging in het SPAT, wat mij motiveert en een gedreven begeleidster maakt.

 

Wat zijn je werkzaamheden?

Ik ben begonnen als begeleider B. Na een halfjaar heb ik ivm zwangerschapsvervanging tijdelijk de begeleider C functie vervult. Twee jaar geleden ben ik begeleider C geworden. Als begeleider C bied ik zorg, ondersteuning en begeleiding a.d.h.v. behandelplan aan patiënten bij hun dagelijks functioneren op de afdeling. Ik ben persoonlijk begeleider van een patiënt, onderhoud contacten met familie, netwerk en ander direct betrokkenen. Ook hou ik mij bezig met het uitvoeren van observaties en het uitvoeren van de behandelplannen.  

In het SPAT zien mijn taken en werkzaamheden er iets anders uit. Bij een patiënt aanmelding wordt gekeken of SPAT inzet bij de mogelijkheden hoort. Het mooie om SPAT in te zetten is de mogelijkheid dat de patiënt in zijn of haar eigen vertrouwde leefomgeving kan blijven. Een verhuizing heeft vaak een enorme impact op de patiënt. Daarnaast kan door inzet van SPAT voor opname en na opname er voor zorgen dat opname binnen de kliniek verkort kan. Mijn werkzaamheden vanuit het SPAT zijn, observeren, in gesprek gaan met begeleiding, ouders en de patiënt, dossieronderzoek, komen tot een conclusie en plan van aanpak. Om vervolgens de nieuwe methodiek / begeleidingsstijl over te dragen aan de begeleiding van de woonplek en een coachende rol te hebben.

Ook krijg ik de mogelijkheden en de ruimte in het SPAT om mij verder te ontwikkelen en mijn expertise te vergroten. 

 

Hoe maak je het een patiënt naar de zin?

Ik sluit aan bij de patiënt. Iedere patiënt heeft andere interesses en behoeftes en daar probeer ik dan zo goed als mogelijk bij aan te sluiten. Vaak zijn de spontane dingen het leukst. Ergens in het begin van afgelopen jaar was er een enorme hoosbui. Dit zorgde er voor dat op het terrein, op het grasveld een hele grote plas water ontstond van ongeveer 30 centimeter diep. Met vijf patiënten en een collega hebben we een watergevecht gehouden, koprollen gemaakt, en gingen patiënten buikschuiven in het water. Een spontane en gekke actie, waarbij de patiënten nog dagen plezier om hadden en van genoten. Ook zijn er foto’s gemaakt waar nog regelmatig even op wordt terug geblikt.

 

Als je aan de kliniek denkt, denk je aan……….?

Dan denk ik aan een dynamische doelgroep. Patiënten die tijdelijk in de kliniek worden opgenomen voor observatie of behandeling omdat het allemaal even niet meer lukt op de huidige woonplek. Het klinkt afgezaagd, maar iedere patiënt is anders en uniek. Iedere patiënt heeft andere problematiek, hulpvraag, competenties en behandeldoelen. De patiënt staat centraal. Samen met het disciplinaire team, de patiënt zelf en de familie er aan werken en er voor zorgen dat het leven van de patiënt weer aangenaam wordt.  Dat er weer ruimte is voor ontwikkeling, ontplooiing en een mooi leven.

 

Wat wil je ouders/verwanten/verwijzers van een patiënt vertellen over de kliniek?

Het is vaak moeilijk voor ouders/verwanten als het niet goed gaat met de patiënt en dat zelfs een opname binnen de kliniek noodzakelijk is. Dat begrijp ik heel goed. Ik probeer altijd uit te dragen dat wij de best mogelijke zorg bieden en dat we met zijn allen een gezamenlijk doel hebben, namelijk dat het beter gaat met de patiënt. Ik vind contacten onderhouden met familie, netwerk en andere belangrijke betrokkenen van de patiënt belangrijk. Ze op de hoogte houden hoe het gaat. Ook adviseer ik ouders/verwanten dat ze altijd naar de afdeling mogen bellen om te vragen hoe het gaat.

 

Waar mogen ze jou voor wakker maken?

Liever niet, ik slaap het liefst door.